Cooperatives

KOOPERATİFLERİN TİCARET SİCİLİNE TESCİL VE ODA KAYIT İŞLEMLERİ :

A.      KURULUŞ:

1.      Noter ile Bakanlık / İl Müdürlüğü’nden onaylı ana sözleşme (3 Adet Asıl)

2.      Kuruluş için Bakanlık / İl Müdürlüğü’nün izin yazısı Aslı

3.      Ticaret Sicili Müdürlüğüne Dilekçe

4.      Ticaret Odası Başkanlığına Dilekçe

5.      Hükmi Şahıs Kayıt Beyannamesi

6.      Ticaret Sicili Tüzüğünün 24.maddesine göre düzenlenen taahhütname

7.      Ortakları muhtar veya noterden onaylı nüfus cüzdan örneği (2 adet Asıl)

8.      Ortakların muhtardan onaylı ikametgâh belgesi (2 adet Asıl)

9.      Yönetim kurulu üyelerinin imza beyannameleri (2 adet Asıl)

10.  Anasözleşmenin kısaltılmış şekli (3 adet)

11.  Noterden onaylı yönetim kurulu görev dağılımı, temsil ve ilzam kararı (2 adet Asıl)

12.  Eğer; ortaklar arasında yabancı uyruklu gerçek şahıs ortak var ise; (Yabancı Gerçek şahıs için Pasaportun tercümeli sureti, İkametgâh Tezkeresi 4’er adet Türkçe Tercümeli Noter veya Konsolosluk tasdikli olacak, Yabancı ortaklar Vergi Dairesinden aldıkları Vergi Kimlik Numaralarını Matbu Formlarda ve şirket anasözleşmesinde belirteceklerdir. Ek-3 Formu (Yabancı uyruklu ortaklar için kuruluş evraklarının ekine doldurulmuş matbu form)

13.  Kurucu ortakların Beyan formu (2 Adet)

 

Not: mersis.gumrukticaret.gov.tr adresinden kullanıcı adı ve şifre oluşturarak başvuru yapılması gerekmektedir.

 

NOT: KOOPERATİFLERDE ANA SÖZLEŞME ÖZETİNDE HAZIRLANACAK MADDELER:

 

A-TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFLERİNDE:2-3-4-5-6-7-26-27-29-31-32-59-70-86

B-SULAMA KOOPERATİFLERİNDE:2-3-4-5-6-7-23-24-25-27-60-71-87

C-SU ÜRÜNLERİ KOOPERATİFİNDE:2-3-4-5-6-7-14-15-41-52-67

D-PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİNDE:2-3-4-15-16-17-28-39-55

E-TÜKETİM KOOPERATİFLERİNDE:2-3-4-5-6-7-8-9-28-46-52-53-80-81-82-83

F-MOTORLU TAŞIYICILAR KOOPERATİFLERİNDE:2-3-4-5-6-7-8-9-10-43-73-81-82-83

G-ESNAF VE SANATKARLAR KOOPERATİFİ:2-3-4-5-6-7-8-9-28-46-52-53

H-TEMİN TEVZİ KOOPERATİFİ:2-3-4-5-5-6-7-8-9-22-28-29-30-42-43-46-52-53

I-KONUT YAPI KOOPERATİFİ:2-3-4-5-6-7-8-9-22-28-29-30-42-43

J-KÜÇÜK SAN.SİT.YAPI KOOP:2-3-4-5-6-7-8-9-28-46-52-53

B.      GENEL KURUL:

1.       Ticaret Sicil Müdürlüğüne Dilekçe

2.       Ticaret Odası Başkanlığına Dilekçe

3.       Noter onaylı genel kurul toplantı tutanağı (1 adet Asıl)

4.       Hazirun cetveli (1 adet Asıl veya noter tastikli)

5.       Bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı

6.       Gündem

7.       Görüşüldü ise tahmini bütçe

8.       Gündemin üyelere gönderilmesi ile ilgili elden tebliğ listesi / taahhütlü mektup listesi

9.       Yönetim Kurulu seçimi var ise ;
a) Noterden onaylı yönetim kurulu görev dağılımı, temsil ve ilzam kararı (2 adet Asıl)
b) Değişen yönetim kurulu üyelerinin ikişer adet, muhtar veya noterden onaylı nüfus cüzdan örneği ve muhtardan onaylı ikametgah belgesi

10.    Tescil talepnamesi noterden (1 adet asıl)

11.    Bilanço (asıl)

12.    Gelir – Gider Tablosu (asıl)

13.    Faaliyet ve Denetim Kurulu Raporu (asıl)

Not: Müdürlüğümüze tescil başvurusu yapılmadan önce E-imza ile mersis.gumrukticaret.gov.tr. adresinden online başvuru yapılması gerekmektedir.

C.      ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ:

1.       Ticaret Sicil Müdürlüğüne Dilekçe

2.       Ticaret Odası Başkanlığına Dilekçe

3.       Noterden onaylı genel kurul toplantı tutanağı (1 adet Asıl)

4.       Hazirun cetveli

5.       Bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı

6.       Tadil metni (3 adet asıl)

7.       Gümrük ve Ticaret Bakanlığı / İl Müdürlüğü’nün izin yazısı aslı veya noter onaylı örneği

8.       Değişikliğe ilişkin noter onaylı yönetim kurulu kararı (2 adet Asıl)

9.       Gündem

10.    Gündemin yayınlandığı gazete aslı

11.    Gündemin üyelere gönderilmesi ile ilgili elden tebliğ listesi / taahhütlü mektup listesi

Not: Müdürlüğümüze tescil başvurusu yapılmadan önce E-imza ile mersis.gumrukticaret.gov.tr. adresinden online başvuru yapılması gerekmektedir.

D.      ADRES DEĞİŞİKLİĞİ:

1.       Ticaret Sicil Müdürlüğüne Dilekçe

2.       Ticaret Odası Başkanlığına Dilekçe

3.       Noterden onaylı yönetim kurulu kararı (2 adet Asıl)

4.       Ticaret Sicili Tüzüğünün 24.maddesine göre düzenlenmiş taahhütname

Not: Müdürlüğümüze tescil başvurusu yapılmadan önce E-imza ile mersis.gumrukticaret.gov.tr. adresinden online başvuru yapılması gerekmektedir.

E.      TASFİYEYE GİRİŞ:

1.     Ticaret Sicili Müdürlüğüne Dilekçe

2.     Ticaret Odası Başkanlığına Dilekçe

3.     Noterden onaylı genel kurul toplantı tutanağı (1 adet Asıl)

4.     Hazirun cetveli (asıl)

5.     Bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı

6.     Gündem

7.      Tasfiyeye geçiş ve sebebiyle ilgili noter onaylı yönetim kurulu kararı (2 adet Asıl)

8.      Değişen yönetim kurulunun veya yönetim kurulu haricinde seçilen tasfiye memurlarının 2 adet muhtar veya noterden onaylı resimli nüfus cüzdan örneği ve muhtardan onaylı ikametgah belgesi,

9.     Tasfiye Kurulu Tescil Talepnamesi (Noterden onaylı 1 adet asıl)

Not: Müdürlüğümüze tescil başvurusu yapılmadan önce E-imza ile mersis.gumrukticaret.gov.tr. adresinden online başvuru yapılması gerekmektedir.

F.       TASFİYE SONU:

1.       Ticaret Sicili Müdürlüğüne Dilekçe

2.       Ticaret Odası Başkanlığına Dilekçe

3.       Noterden onaylı genel kurul toplantı tutanağı (1 adet Asıl)

4.       Hazirun cetveli (asıl)

5.       Bakanlık temsilcisi tayin atama yazısı aslı

6.       Gündem

7.       Gündemin üyelere gönderilmesi ile ilgili elden tebliğ listesi / taahhütlü mektup listesi

8.       Yetkili tarafından imzalı tasfiye sonu bilançosu (1 adet Asıl)

9.       Kapanış için alınan yönetim kurulu kararı (2 Adet noter tastikli)

Not: Müdürlüğümüze tescil başvurusu yapılmadan önce E-imza ile mersis.gumrukticaret.gov.tr. adresinden online başvuru yapılması gerekmektedir.

G.      KARAR TESCİL:

1.       Ticaret Sicil Müdürlüğüne Dilekçe

2.       Ticaret Odası Başkanlığına Dilekçe

3.       Noterden onaylı yönetim kurulu görev dağılımı, temsil ve ilzam kararı (2 adet Asıl)

4.       Noterden onaylı yönetim kurulu istifa kararı (2 adet Asıl)

5.       Değişen yönetim kurulu üyelerinin ikişer adet, muhtar veya noterden onaylı nüfus cüzdan örneği ve muhtardan onaylı ikametgah belgesi

6.       Tescil talepnamesi noterden (1 adet asıl)

Not: Müdürlüğümüze tescil başvurusu yapılmadan önce E-imza ile mersis.gumrukticaret.gov.tr. adresinden online başvuru yapılması gerekmektedir.

 

 1. MERKEZİ BAŞKA SİCİLDE OLAN KOOPERATİFİN MERKEZ NAKLİNİN TESCİL:

 

 1. Ticaret Sicili Müdürlüğüne Dilekçe
 2. Ticaret Odası Başkanlığına Dilekçe
 3. Eski ticaret sicili müdürlüğünce tescil edilmiş olan anasözleşme ve değişikliklerin, tasdikli sureti ile bunların yayınlandığı ticaret sicili gazeteleri (1 nüsha)
 4. Merkez nakline ilişkin noterden onaylı yönetim kurulu kararı (2 adet asıl)
 5. Bakanlığın onayından geçmiş Tadil Metni (3 adet asıl)
 6. Bakanlık/İl Müdürlüğünden verilmiş tadil izin yazısı aslı
 7. Bakanlık temsilcisi Tayinine ait yazı aslı
 8. Eski sicil müdürlüğünden alınmış Ticaret Sicil Nizamnamesinin 111.maddesine göre düzenlenmiş belge
 9. Ticaret sicil Tüzüğünün 24. maddesine göre düzenlenen Taahhütname
 10. Merkez Nakline Dair Tadil Metninin Geçirildiği Genel Kurula Ait;

a)      Gündem

b)      Toplantı Tutanağı (1 adet noter tasdikli)

c)      Hazirun Cetveli (asıl veya noter tasdikli)

d)     Faaliyet Raporu

e)      Denetim Kurulu Raporu

f)       Bilanço ( Vergi Dairesine Yatırılan Damga Pulu Makbuzu)

g)      Gelir / Gider Cetveli Vergi Dairesinde Yatırılan Damga Pulu Makbuzu)

h)      Tahmini Bütçe

i)        Posta Listesi

 1. Elden Tebliğ Listesi
 2. Genel Kurulda Yönetim Kurulu Seçimi Yapılmış İse;
 3. Yönetim Kurulunun Görev ve Dağılımına ve Kooperatifin Temsil ve İlzamına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı (2 adet noter tasdikli)
 4. Noterden Tescil Talepnamesi
 5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2 adet Nüfus cüzdan Sureti (Muhtardan veya noter tasdikli)

             Muhtardan veya nüfus dan onaylı 2 adet İkametgah İl Muhabiri

    

Not: Müdürlüğümüze tescil başvurusu yapılmadan önce E-imza ile mersis.gumrukticaret.gov.tr. adresinden online başvuru yapılması gerekmektedir.

 

 1. MERKEZİ BAŞKA SİCİLDE OLAN KOOPERATİFİN ŞUBE AÇILIŞ TESCİL:

 

1) Ticaret Sicili Müdürlüğüne Dilekçe

2)Ticaret Odası Başkanlığına Dilekçe

3) Odaya kayıt için Hükmi Şahıs Kayıt Beyannamesi (1 adet asıl)

4) Şube Müdürü veya müdürlerinin 1 er adet fotoğrafları

5) Şube müdürü veya müdürlerinin kimliği, vatandaşlığı ile yerleşim yerlerini gösterir şube unvanı altında düzenlenmiş ve noter tarafından onaylanmış görevi kabul ettiklerine dair imza beyannamesi (2 adet asıl),

6) Şube açılmasına ilişkin 2 adet noter onaylı yönetim kurulu karar sureti (bu kararda şubenin ticaret unvanı, sermayesi, ne iş yapılacağı, açık adresi, temsilcileri ve temsil şekli açıkça belirtilecektir.)

7) Şube müdürünün nüfus cüzdan sureti (2 adet asıl muhtar, nüfus veya noterden tasdikli)

8) Şube müdürünün ikametgâh belgesi (2 adet muhtar veya nüfus dan)

9) Ticaret Sicili Tüzüğünün 24.maddesine göre düzenlenen taahhütname

10) Şube açılışı için Ticaret Sicili Tüzüğünün 120.maddeye göre düzenlenmiş, Merkez Ticaret Sicili Müdürlüğünden alınmış belge

11) Merkez ticaret sicili müdürlüğünce tescil edilmiş olan anasözleşme ve değişikliklerin, tasdikli sureti ile bunların yayınlandığı ticaret sicili gazeteleri (1 nüsha)

 

Not: Şube açılışı için mersis.gumrukticaret.gov.tr adresinden kullanıcı adı ve şifre oluşturarak başvuru yapılması gerekmektedir.

 

Not-1: Kararlarda Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları (yabancı uyrukluların vergi dairelerinden alınacak vergi numaraları)   belirtilecektir.

Not-2: Şube müdürü/müdürleri belirli bir süre için seçilecekse bu süre kararda mutlaka belirtilmelidir.

(Örnek: “Şube müdürlüğüne üç (3) yıl süre ile ………………………….. (T.C. Kimlik Numarası ve Yerleşim Yeri belirtilecek )’ in atanmasına ve şubeyi yapılacak olan her türlü işlemlerde, konularda, ahzu kabza, münferiden temsil ve ilzam etmesine,