General Partnership

KOLLEKTİF ŞİRKETLERİN TESCİLİNDE VERİLMESİ GEREKEN BELGELER

KURULUŞ

1- Dilekçe (İmzalı-kaşeli) 
2- Kurucular tarafından imzanmış noter onaylı iki adet şirket sözleşmesi 
3- Şirket ünvanı altında hazırlanmış şirket yetkililerine ait imza beyannamesi (Noter onaylı-asıl)
4- Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğünde (Kimlik Paylaşım Sistemi) ikametgah kaydı bulunmayan ve nüfus kaydı İzmir ili dışında olan kurucu ortaklara ait ikametgah belgesi
5- Şirket Kuruluş Bildirim Formu 3 adet asıl (Yabancı Sermayeli ise 4 adet, işçi çalıştırılıyorsa 5 adet)
6- Ayni sermaye olması halinde konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı
7- Ayni sermaye olarak konulan taşınmaz, fikri mülkiyet hakları ve diğer değerlerin kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge
8- Oda kayıt beyannamesi (GERÇEK KİŞİLER İÇİN ODA KAYIT BEYANNAMESİTÜZEL KİŞİLER İÇİN ODA KAYIT BEYANNAMESİ) imza beyannamesi fotokopisi

Önemli Not:
Hazırlanan belgelerde ortakların T.C. Kimlik numarası belirtilmemişse T.C. Kimlik numarasını gösterir belgenin getirilmesi gerekmektedir.
 
ANA SÖZLEŞME TADİLİ
1-Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
2-Ortaklar kurulu kararının noter onaylı örneği (Tadil edilen maddenin eski ve yeni şeklinin belirtildiği noter onaylı-2 adet)

Not:
*Sermaye olarak konulan mülkiyet ve diğer ayni hakların tapu sicili ile diğer sicillere yapılacak tescillerine ilişkin bildirimler müdürlük tarafından ilgili sicillere resen ve hemen yapılır.

HİSSE DEVRİ
1-Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
2-Hisse devrine ilişkin ortaklar kurulu kararının noter onaylı örneği (Tadil edilen maddenin eski ve yeni şeklinin belirtildiği noter onaylı-2 adet)
3- Hisse devri sonucunda imza yetkililerinde değişiklik oluyorsa
? İlgili maddelere ilişkin ortaklar kurulu kararının noter onaylı örneği (Noter onaylı - 2 adet)
? Yeni atanan temsilcilere ait imza beyannamesi (Noter onaylı)
? Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğünde (Kimlik Paylaşım Sistemi) ikametgah kaydı bulunmayan ve nüfus kaydı İzmir ili dışında olan yeni giren ortaklara ait ikametgah belgesi

Önemli Not:
Hazırlanan belgelerde ortakların T.C. Kimlik numarası belirtilmemişse T.C. Kimlik numarasını gösterir belgenin getirilmesi gerekmektedir.

ŞUBE AÇILIŞI
1-Dilekçe (İmzalı-kaşeli) (2012/1 sayılı Genelge gereğince dilekçenin sistem üzerinden doldurulup Memurluğumuza teslim edilmesi gerekmektedir.)
2-Şirketin kuruluşu itibariyle tüm gazetelerinin şirket merkezinin kayıtlı bulunduğu ticaret sicili müdürlüğünden onaylı suretleri
3-Şube ünvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi (Noter onaylı aslı)
4-Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 120. maddesine göre sicil belgesi (Son 1 ay içinde alınmış-aslı)
5-Şube açılışına dair şube açılış kararı(Noter onaylı - 2 adet )

kararda ;

• Şubenin ünvanı (Şirket ünvanı yanında, örnek olarak; İzmir şubesi, Bornova şubesi, 1 nolu şube gibi)
• Şubenin açık adresi
• Şubeye ayrılan sermaye
• Şubenin temsilcileri açıkça belirtilecek

6-Şirketin son pay durumunu gösteren ortaklar listesi
7- Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğünde (Kimlik Paylaşım Sistemi) ikametgah kaydı bulunmayan ve nüfus kaydı İzmir ili dışında olan şube yetkililerinin ikametgah belgesi 
8-Oda kayıt beyannamesi (GERÇEK KİŞİLER İÇİN ODA KAYIT BEYANNAMESİTÜZEL KİŞİLER İÇİN ODA KAYIT BEYANNAMESİ), imza beyannamesi fotokopisi, vergi levhası fotokopisi

Önemli Not:
Hazırlanan belgelerde şube yetkilisinin T.C. Kimlik numarası belirtilmemişse T.C. Kimlik numarasını gösterir belgenin getirilmesi gerekmektedir.

TEMSİLCİ ATAMASI
1-Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
2- Ortaklar kurulu kararının noter onaylı örneği (Tadil edilen maddenin eski ve yeni şeklinin belirtildiği noter onaylı-2 adet)
3-Şirket yetkilisine ait imza beyannamesi (Noter onaylı -2 adet)
4- Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğünde (Kimlik Paylaşım Sistemi) ikametgah kaydı bulunmayan ve nüfus kaydı İzmir ili dışında olan imza yetkisi verilen kişinin ikametgah belgesi

Önemli Not:
Hazırlanan belgelerde imza yetkisi verilen kişinin T.C. Kimlik numarası belirtilmemişse T.C. Kimlik numarasını gösterir belgenin getirilmesi gerekmektedir.

MERKEZ NAKLİ:
1- Dilekçe (İmzalı-kaşeli) (2012/1 sayılı Genelge gereğince dilekçenin sistem üzerinden doldurulup Memurluğumuza teslim edilmesi gerekmektedir.)
2-Kuruluş tarihinden itibaren sicil dosyasında işlem gören tescillere ilişkin belgelerin kayıtlı bulunduğu sicil müdürlüğünden onaylı birer adet sureti (tarih sırasına göre)
3-Şirketin son pay durumunu gösteren ortaklar listesi 
4-Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 111.maddesine göre sicil belgesi (Son 1 ay içinde alınmış - aslı) 
5-Merkez nakline ilişkin ortaklar kurulu kararı (Noter onaylı - 3 adet)
 Kararda; tadil olunan maddenin yeni şekli belirtilecek
6-Şirket yetkililerine ait yeni adres ve şirket ünvanı altında imza beyannamesi (Noter onaylı aslı)
7-Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğünde (Kimlik Paylaşım Sistemi) ikametgah kaydı bulunmayan ve nüfus kaydı İzmir ili dışında olan ortaklara ait ikametgah belgesi 
8-Oda kayıt beyannamesi (GERÇEK KİŞİLER İÇİN ODA KAYIT BEYANNAMESİTÜZEL KİŞİLER İÇİN ODA KAYIT BEYANNAMESİ) imza beyannamesi fotokopisi, vergi levhası fotokopisi

Önemli Not:
Hazırlanan belgelerde ortakların T.C. Kimlik numarası belirtilmemişse T.C. Kimlik numarasını gösterir belgenin getirilmesi gerekmektedir.

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ
1-Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
2-Adres değişikliğine ilişkin ortaklar kurulu kararının noter onaylı örneği (Tadil edilen maddenin eski ve yeni şeklinin belirtildiği (Noter onaylı-2 adet)

Not: Adres değişikliği kararında açık adres yazılırken cadde, sokak adı, Kapı Numarası, Mahalle, İlçe ve İl adı kararda tam olarak belirtilmelidir.

Örnek : Mithatpaşa Caddesi No:200 Kat:3 Daire:1 Göztepe Konak İzmir.
İnkilap Mah. 502 Sok. No.26 Kat:2 Daire:5 Şirinyer- Buca İzmir.

SİGORTA ACENTELİĞİ VERİLİŞİ
1-Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
2-Acentelik vekaletnamesi (Noter onaylı-2 adet)

SİGORTA ACENTELİĞİNİN FESHİ
1-Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
2-Acentelik fesihnamesi (Noter onaylı- 2 adet)

TASFİYEYE GİRİŞ
1- Dilekçe (İmzalı Kaşeli)
2- Tasfiyeye girişe ilişkin ortaklar kurulu kararının noter onaylı örneği (1 adet noter onaylı) 
3- Tasfiye halinde ibaresi altında düzenlenmiş tasfiye memuruna ait imza beyannamesi (1 adet noter onaylı- asıl)
4- Tasfiye memurlarının ortaklar dışından seçilmesi halinde görevi kabul ettiklerine ilişkin imzalı belge,
5- Şirket sözleşmesinde alacaklıların davetine ilişkin hüküm bulunması halinde buna uygun olarak yapılan tasfiye memurlarınca hazırlanmış, alacaklıların davetinin yapıldığına ilişkin belge
6- Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğünde (Kimlik Paylaşım Sistemi) ikametgah kaydı bulunmayan ve nüfus kaydı İzmir ili dışında olan tasfiye memurunun (şirket ortakları dışından ise) ikametgah belgesi

TASFİYE SONU KAPANIŞ
1- Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
2- Fesih sözleşmesi (Fesih tarihi belirtilecek-noter onaylı- 2 adet)
3- Sona erme ortaklar kurulu kararına dayanıyorsa bu kararın noter onaylı örneği, Sona erme başka bir sebepten ileri geliyorsa, bunu kanıtlayan belgenin onaylı örneği,
4-Sosyal Güvenlik Kurumu Sigortalı işten ayrılış bildirgesi (Her ortak için 2 adet - ekine ortakların nüfus fotokopileri eklenecek)
5- Şirketin şubeleri bulunması halinde şube kayıtlarının kapatıldığına dair TSG örnekleri
6- Tasfiye memurlarınca son bilançonun ortaklara tebliğ edildiğine ilişkin belge
7- Ortakların son bilançonun onayına ilişkin kararı veya mahkemeye itirazda bulunmayacaklarına dair yazılı beyanları
8- Son bilanço