Bilgin Edinme Hakkı

Bilgi Edinme Başvuru Formu

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince istediğim bilgi veya belgeler aşağıda belirtilmiştir. Gereğini arz ederim

İstenilen bilgi veya belgeler :