AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

22/04/2021 tarih 31462 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayınlanmış olup, ilgili kanun ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Saygılarımızla

Resmi Gazeteye ulaşmak için tıklayınız.