AUTOMECHANİKA DUBAİ 2021 FUARI HAKKINDA

Sayın Üyemiz;

a)         22.06.2021 tarihli ve 6050 sayılı TOBB yazısı

b)         İstanbul Ticaret Odası'nın 25.08.2021 tarihli ve 80817 sayılı yazısına istinaden;

lgi (a)'da kayıtlı yazımızla, Dubai Emirliği'nde her yıl düzenlenen Automechanika Dubai Fuarı Türkiye milli iştirak organizasyonunun 14-16 Aralık 2021 tarihleri arasında İstanbul Ticaret Odasınca gerçekleştirileceği bildirilmişti.

Bu defa, İstanbul Ticaret Odası'nın ilgi (b)'de kayıtlı ve bir örneği ekte sunulan yazısında; anılan Fuar'da boş yerlerin mevcut olduğu ve hala Fuara  katılma imkanının bulunduğu bildirilmektedir.

İlgili üyelerimize duyurulur.

Ek:1