Balıkesir Gümrük Müdürlüğünün Faaliyete Girmesi

Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak kurulan 161200 gümrük kodlu Balıkesir Gümrük Müdürlüğünün, 30.05.2022 tarihinde faaliyete geçirildiği bildirilmiştir.