BAZI FAALİYETLER İÇİN PCR ZORUNLULUĞU GENELGESİ

Sayın Üyemiz;

T.C. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü 'nün 20.08.2021 tarihli 13441 sayılı yazısı ile,

Bazı Faaliyetler için PCR Zorunluluğu genelgesi aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Saygılarımızla

Genelge