Berber, Kuaför ve Güzellik Salonlarının Tatil Günlerinin Belirlenmesi

Sayın Üyemiz;

Balıkesir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nden Gelen Yazıya Göre;

6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun "Çalışma saatleri" başlıklı 13'üncü maddesi ile Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin "Çalışma gün ve saatleri" başlıklı 13'üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Çalışma gün ve saatlerinin ilçe veya il düzeyinde belirlenmesine, meslek kuruluşlarının müşterek teklifi üzerine yetkili idarenin görüşü alınmak suretiyle Vali; bölge veya ülke düzeyinde belirlenmesine üst meslek kuruluşlarının müşterek teklifi üzerine Bakanlık yetkilidir.” hükmü gereğince berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftada bir defa kapalı olacakları günün belirlenmesi maksadıyla,daha önce, ilgili meslek kuruluşları ve belediyelerin yazılı görüşlerine istinaden ilgide kayıtlı olan Valilik Oluru alınmıştı. Berber, kuaför ve güzellik salonu işletmelerinin tatil günleri uygulaması 01 Temmuz 2024 tarihi itibariyle uygulanmaya başlanmış olup; Balıkesir Valiliğince alınan 03.07.2024 tarih ve 98391506 sayılı Karar ekte sunulmuştur.

Saygılarımızla.

Ekte Yer Alan Karar Metni İçin Tıklayınız

İlçe Bazında Tatil Günleri: