Değer Artış Raporları Hk.

Sayın Üyelerimiz,

KTO - Karatay Üniversitesi Rektörlüğü Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARSEM)'den Gelen Yazıya Göre;

Bilindiği üzere "İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik" gereğince uygulama imar planı olan yerlerde, taşınmazın meri plan koşullarındaki değer tespiti ile plan değişikliği sonrası değer tespiti arasındaki farkın tespiti için oluşturacağınız kıymet takdir komisyonunun belirleyeceği "Değer Artış Miktarına" esas olmak üzere 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre yetkilendirilmiş lisanslı gayrimenkul değerleme kuruluşları tarafından hazırlanan "Değer Artış Payına" esas D.A.P. Raporu düzenletilmektedir. Yönetmeliğin 9. Maddesi 5. fıkrasında "… Yetkili kuruluşlara idare tarafından hazırlatılan iki değerleme raporun ortalama değer artış payı arasındaki farkın %20'den fazla olması, kıymet takdiri komisyonunca yerinde yapılan inceleme neticesinde değerleme raporlarında belirlenen değer artış payının gerçeği yansıtmadığının değerlendirilmesi halinde, yetkili kuruluşlardan ek rapor ya da yeniden rapor düzenlenmesi talep edilir. Yetkili kuruluşlar tarafından taşınmazın değerinin doğru olduğunun gerekçeleri ile birlikte rapor edilmesi ve değer değişikliği yapılmaması halinde, komisyon üçüncü bir yetkili kuruluştan değerleme raporu alabileceği gibi, değer farklılıklarının incelenmesi için üniversitelerden veya uzman kuruluşlardan rapor talep edebilir" hükmü yer almaktadır.

KTO Karatay Üniversitesi KARSEM bünyesinde, iki değerleme raporun ortalama değer artış payı arasındaki farkın %20'den fazla olması durumunda, iki değerleme raporunda oluşan değer farklılıkları incelenip ve değer artış payına konu teknik rapor düzenlemektedir.

Saygılarımızla