Dünya Gıda Programı ile Çalışmak İsteyebilecek Firmalarımızın yararlanabileceği Rehberler Hk.

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıya göre Dünya Gıda Programı İle Çalışmak İsteyebilecek Firmalarımızın Yararlanabileceği Rehberler hazırlandığı bildirilerek, söz konusu Kılavuz'lar hakkında üyelerimizin bilgilendirilmesi talep edilmektedir.

İlgili üyelerimize duyurulur.

Rehber: Tıklayınız