ETUYS Yetkilendirme KEP ile Evrak Gönderimi Hk

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından Birliğimize iletilen; Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi (E-TUYS) yetkilendirmesi için yapılacak başvurulara dair ETUYS Yetkilendirme Başvuru Usul ve Esasları ekte yer almaktadır.

Ek