Kooperatif Bilgi Sistemi - Süre Uzatımı

Sayın Üyemiz

Balıkesir Valiliği İl Müdürlüğü'nden Gelen Yazıya Göre;

Bilindiği üzere, 21.10.2021 tarihli ve 7339 sayılı Kanunla 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa eklenen Ek 5 inci madde ile düzenlenen “Kooperatif Bilgi Sistemi”nin (KOOPBİS) kurulumu tamamlanmış ve 1163 sayılı Kanunun Geçici 8 inci maddesi uyarınca, kooperatif ve üst kuruluşlarının bilgilerinin KOOPBİS’e aktarımı süreci başlamıştı. 1163 sayılı Kanunun Geçici 8 inci maddesinde bu aktarım için öngörülen sürenin dolması üzerine aynı maddede Bakanlığımıza tanınan yetki kullanılmış ve 26.10.2023 tarihinden itibaren altı aylık bir uzatım yapılarak veri giriş ve aktarım sürecinin son tarihi olarak 26.04.2024 tarihi belirlenmişti.

Ulusal ölçekte kooperatiflerin KOOPBİS geçiş sürecini henüz tamamlayamaması üzerine 1163 sayılı Kanunun Geçici 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Buna rağmen geçiş sürecinin tamamlanamadığının tespit edilmesi halinde Ticaret Bakanlığınca birer yıl olmak üzere iki defa daha süre uzatımı yapılabilir.” hükmü uyarınca veri giriş ve aktarım süreci Bakanlık Makamının 31.05.2024 tarihli ve 97304545 sayılı Onayı ile 26.04.2024 tarihinden itibaren bir yıl daha uzatılmıştır.

Saygılarımızla.