ORMAN YANGILARI HAKKINDA

Sayın üyemiz, 

Orman yangınlarına en hızlı şekilde, iyi bir koordinasyonla etkili müdahale edilebilmesi için İlçemiz Yazı İşleri Müdürlüğü Makamında 03 Ağustos Salı günü saat 09.30'da gerçekleştirilen toplantı tutanağı ekte sunulmuştur.

Konu ile ilgili gerekli önlemlerin alınarak, olası orman yangınının vuku bulması halinde hazır bulunulması hususu üyelerimizin bilgilerine sunulur.     

Ek : Toplantı Tutanağı