Ortak Yetkili Olunması Yönelik Kısıtlama İşlemleri Hk.

Sayın Üyemiz;

 

Bakanlığımızın dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında, www.turkiye.gov.tr üzerinde “Ortak / Yetkili Olunmasına Yönelik Kısıtlama İşlemleri (MERSİS)” e-devlet hizmeti 30.12.2021 tarihinde devreye alınmıştır.

Vatandaşlarımız söz konusu hizmeti kullanarak, MERSİS’te başlatılan şirket veya işletme kuruluş ya da değişiklik başvurularında ortak veya yetkili olarak eklenmelerinin engellenmesini teminen, artık kendi e-devlet hesapları üzerinden kimlik numaraları üzerine anlık olarak kısıt koyabilecekler, yine bu hizmeti kullanarak daha önce ekledikleri kısıtı kaldırabileceklerdir.

Bu itibarla, çalıntı ya da sahte kimlikle işlem yapılmaya çalışılması gibi durumlarda, kimliğini çaldıran, kaybeden veya bu konuda endişe duyan vatandaşlarımızın kendi iradeleri dışında ticaret sicili işlemlerinde ortak veya yetkili olarak eklenmelerinin engellenmesi amacıyla dilekçe ile fiziki olarak ticaret sicili müdürlüklerine başvurmaları üzerine müdürlüklerce kimlik numaraları üzerine kısıt koyulması uygulamasına son verilmiştir. Benzer taleplerle ticaret sicili müdürlüklerine başvuran vatandaşlarımızın www.turkiye.gov.tr’de Bakanlığımız hizmetleri arasında yer alan “Ortak / Yetkili Olunmasına Yönelik Kısıtlama İşlemleri (MERSİS)” e-devlet hizmetine yönlendirilmesi gerekmektedir.

 

İlgili üyelerimize duyurulur.