Sri Lanka Tarafından Turizm Konusunda Düzenlenen Etkinlik Programı ve Teknik Kılavuzu

Sri Lanka Turizm Tanıtım Bürosu tarafından 17 Ağustos 2021 tarihinde düzenlenecek olan "Turizm işbirliğini geliştirmek amacıyla AİGK Üye Devletleri ile sanal B2B oturumu" (Virtual business to business (B2B) interactive session with CICA Member States to enhance tourism cooperation) başlıklı etkinliğinin toplantı linki iletilmişti.

Bu defa, Sri Lanka Ankara Büyükelçiliği'nden alınan ilgi (b)'de kayıtlı e-posta ile söz konusu etkinliğinin programı ve teknik kılavuzu ekte bulunmaktadır.

İlgili üyelerimize duyurulur.

EK.1 : Teknik Klavuz

EK.2 : Etkinlik Programı