TÜRKİYE-BOTSVANA KARMA EKONOMİK KOMİSYON (KEK) 2. DÖNEM TOPLANTISI HAKKINDA

TÜRKİYE-BOTSVANA KARMA EKONOMİK KOMİSYON (KEK) 2. DÖNEM TOPLANTISI HAKKINDA

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından odamıza iletilen yazıda, Türkiye-Botsvana Karma Ekonomik Komisyon (KEK) II. Dönem Toplantısı'nın 25 Mart 2021 tarihlerinde video-konferans yöntemiyle gerçekleştirilmesinin planlandığı bildirilmektedir.

Bahse konu toplantının hazırlık çalışmalarında yararlanılmak üzere, Botsvana ile ticari ve ekonomik ilişkilerin arttırılmasına yönelik iş birliği imkânları, öncelik verilecek sektörler, ticaretin geliştirilmesi için öneriler, ikili ilişkilerde kaydedilen gelişmeler, yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerinin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne iletilmek üzere, en geç 18 Şubat 2021 Perşembe günü saat 12.00’ye kadar Odamıza (bilgi@burhaniyeto.org.tr) adresine gönderilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.