TÜRKİYE-ÇİN KARMA EKONOMİ VE TİCARET KOMİTESİ 17. DÖNEM TOPLANTISI HK.

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin ilgili yazıda, Türkiye-Çin Karma Ekonomi ve Ticaret Komitesi (KETK) 17. Dönem Toplantısının 9

Kasım 2021 tarihinde çevrimiçi yöntemle düzenleneceği belirtilmekte ve söz konusu toplantı kapsamında Birliğimiz görüşleri talep edilmektedir.

Birliğimizce hazırlanacak bilgi notuna ilave edilmek üzere Çin ile karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerilerine ilişkin görüşlerinizin 21 Ekim 2021 Perşembe

gününe kadar aşağıda yer alan e-mail adresine iletilmesini rica ederiz.

 

E-mail: ahmethanzeybek@burhaniyeto.org.tr

Saygılarımızla