Ürdün Ulaştırma Bakanlığı Yatırım Projeleri Hk.

Dışişleri Bakanlığı'nın 13.08.2021 tarihli ve 33140522 sayılı yazısına istinaden;

Ürdün Ulaştırma Bakanlığı tarafından yatırıma açılan projeler iletilmekte olup, söz konusu proje listesinin bir örneği ekte sunulmaktadır.

Bahse konu projelere ilgi duyacak yatırımcı adaylarının bilgilerinin, Ürdün Ankara Büyükelçiliği'ne iletilmek üzere, Birliğimize (sila.kozanli@tobb.org.tr) iletilmesini rica ederim.