Başkan Aysel, TOBB İstişare Toplantısına katıldı.

Marmara, Trakya ve Batı Karadeniz Bölgesi Oda ve Borsa Başkanları Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu önderliğinde istişare toplantısında bir araya geldi.?

5-7 Temmuz 2021 tarihlerinde Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda gerçekleştirilen toplantıda, sektörler ve illerde yaşanan sıkıntıları ve çözüm önerilerini istişare edildi.

Odamızı Temsilen Toplantıya Katılan Burhaniye Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Aysel Söz alarak yerel ve Bölgesel sorunları ileterek çözüm yönünde destek istedi.

Başkan Aysel;

  • Güney Marmara Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlanan Destekler Yayınlanmış Olan  Proje Uygulama Rehberinin 2.3. Uygun Maliyetler bölümü içerisinde yer alan destek programı kapsamında uygun olmayan bazı maliyetler içerisinde Döviz kuru zararları bulunmaktadır.

Döviz kurları, Proje bütçelerini etkileyen önemli göstergelerden biridir. Döviz kurlarındaki değişmeler, ekonomik faaliyetlerin seyrini etkilediğinden, Proje bütçelerinin olumsuz etkilenmesine ve sonuç olarak projenin istikrarsızlığına veya iptal olmasına yol açmaktadır.

Bu karşılıklı etkileşim, göz önüne alınarak hibe destekli yapılacak ekonomik yatırımların istikrarı açısından Bakanlığımızca Kur farklarından yansıyan fiyat artışlarınınkarşılanmasının yeniden değerlendirilmesini gerekli kılmaktadır.

  • AB ülkelerindeki zeytinyağı gümrük tarifelerinin haksız rekabete sebebiyet vermektedir Dünyada zeytinyağı tüketiminin %55'inin AB ülkelerinde olduğu göz önüne alındığında, gümrük anlaşması duvarına takılan zeytinyağımızı Avrupa'da pazarlamamız engellenmektedir.

              1 litre başına 1.32 Euro fon alındığı gerçeği, AB ülkelerinde Türk zeytinyağı ihracatına önemli                                                                darbe vurmaktadır. Hem üreticimiz hem de ihracatımız bu konuda sıkıntı yaşamaktadır.

 Zeytinyağında uygulanan fonun tamamen kaldırılması ya da dünyada zeytinyağı üreten ülkelerin kota uygulamasından yararlanarak sıfır gümrükle (Ürdün:20,000 Ton; Tunus:30,000 Ton; vb.) AB marketlerine girmesinden kaynaklanan haksız rekabet unsurlarının ortadan kaldırılması konusunda Türkiye Odlar ve Borsalar Birliğimiz’ ce gerekli girişimlerin yapılmasını önem arz etmektedir.

  • Burhaniye 'de kurulu bulunan Zeytin ve Zeytin Ürünleri İşleme İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi 'nde faaliyet gösterecek inşaat ruhsatları verilmeye başlanmış ve tesisler kurulmaya başlanmıştır.

TKDK tarafından desteklenen zeytinyağı imalatı tesislerinde kapalı alan inşaat desteği 400 m2 ile sınırlı olarak verilmektedir.

Kapalı alan inşaat desteği 400 m2 sınırının arttırılarak revize edilmesi yatırımların artmasını sağlayacaktır.

  • Sanayi sektörünün geliştirilmesi ve bu sektörün mekân taleplerine yanıt verilebilmesi amacıyla sanayi siteleri kurulmaktadır.

Sanayi Sitelerinde yer alan firmalargüvenli bir ortamda ve etkin bir şekilde faaliyetlerini sürdürecek, istihdam hacmi ve üretim kapasiteleri artacaktır. Ekonomik etkinliğin artmasına bağlı olarak, elde edilen katma değerler artacak, Üretim miktarının ve ürün çeşitlerinin artması ihracat hacminin gelişmesini tetikleyecektir. Sonuçta, ülkemiz ekonomik gelişme sürecinde daha avantajlı bir duruma gelecektir.

Sanayi sitesi Kuruluş çalışmaları dahilinde ilgilikamu kurumlarından kurum görüşleri alınmaktadır.Bu kurum görüşlerinin alım süreçlerinin hızlandırılması ve sürecin kısaltılması yönündeBirliğimizin girişimleriönem arz etmektedir.

  • Alternatif Turistler Bireysel ya da grup hâlinde seyahat eden, Uzun süre bir yerde kalabilen, Mevsimsellikte etkilenmeyen kişilerden oluşmaktadır.

Alternatif seyahate katılanların gittikleri bölgelerdeki doğal çevre değerlerine ve kültürel yaşam tarzına aktif olarak katılma isteği göstermeleridir. Bu özelliği nedeniyle alternatif turizm kavramı uluslararası turizm pazarına önemli bir yeni anlayış kazandırmıştır.

Alternatif turizm çeşitlerinin geliştirilmesi ile yerel üretici ve satıcıların turistle teması sağlanmakta, hem turistin sosyo-kültürel deneyimleri en üst seviyede gerçekleşmekte, hem de olayın bölge ekonomisine faydası arttırılmaktadır.

Ülkemizin Dünya Turizm ekonomisinden almış olduğu payı arttırarak büyümesine katkı sunmak amacıyla, Turizm Süresini 12 Aya Çıkarmak için Alternatif Turizm Olanaklarını Geliştirmek, ve Ülkemizin  Turizm Yatırım Alanı Olmasını Sağlamak amacıyla Kültür , Sağlıki, Doğa , spor, Gastronomi Etkinlik, inanç turizmi, yavaş turizm, Eko-Turizm    gibi daha da çeşitlendirebileceğimiz alanlarda Alternatif turizm desteklerinin arttırılması.

  • Organik tarım, çok miktarda ilaç ve gübreye ihtiyaç duyan konvansiyonel tarım uygulamalarında ortaya çıkan çıktı:girdi dengesizliğini ortadan kaldırmaya yönelik olarak tüm dünyada son yıllarda hızla yaygınlaşmaktadır. Daha az gübre, daha az ilaç ile yapılan bu tarımsal uygulamaya geçebilmek için öncelikle konvansiyonel tarım uygulamaları sonucu bozulan toprak yapısının düzeltilmesi gerekmektedir.

Destekleme politikasını güçlendirmek için organik tarım desteğinin, organik tarıma geçiş yapmak isteyen çiftçiler için sertifika başvurusu anından itibaren verilmesi organik tarımın yaygınlaşmasını hızlandıracaktır.Bu aynı zamanda organik tarım destekleme sürecini yürüten firmaları güçlendirecek, organik tarıma geçişi teşvik edecektir.