Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Hakkında Bilgilendirme Toplantısı

Sayın Üyemiz;

24.03.2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile amaçlanan, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.

Bu eğitimimizde, Kişisel Verilerin Korunması Hukuku kapsamında ilgili yasal mevzuat ve bu mevzuatta düzenlenen hak ve yükümlülükler, esas ve usulleri aktarılacaktır. Ayrı bir başlık altında idari ve cezai yaptırımlar irdelenecektir. Ayrıca yasaya uyum sürecinde hazırlanması gereken politika, talimat ve metinler, alınması gereken önlemler aktarılmak suretiyle uyum süreç yönetimi hakkında da bilgilendirme sağlanacaktır. En nihayetinde kurul kararları aktarılarak, yasanın uygulamasına yönelik somut örnekler verilecektir.


Tarih : 18.09.2021
Saat : 14.00
Yer : Burhaniye Ticaret Odası Toplantı Salonu


Konuşmacılar :

Av. Arb. Erman PAZARBAŞI
Av. İrem BAŞKAN
Av. Rahmi YEDİKARDEŞLER
Av. Didem Akbey ERDİDAL