KOSGEB'den Soğuk Zincir Finansal Kiralama Destek Programı

Sebze ve meyve zayiatının azaltılması için soğuk zincir oluşturulmasını temin etmek amacıyla

Bakanlığımız ile Hazine ve Maliye Bakanlığı arasında yürütülen çalışmalar sonucunda, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı tarafından toptancı hallerinde faaliyet gösteren tüccar, komisyoncu meslek mensupları ile sebze ve meyve taşımacılığı yapan lojistik firmalarının desteklenmesi kapsamında “Sebze ve Meyve Soğuk Zincir Finansal Kiralama Destek Programı” yürürlüğe konulmuştur.

Söz konusu destek programı kapsamında, “Küçük ve orta ölçekli işletmelerin, sebze ve meyve

zayiatını azaltmak üzere soğuk zincir oluşturmaları sürecinde, finansal kiralama yöntemiyle temin edecekleri, yerli malı ve yeni soğuk hava ünitesi ve/veya soğutucu frigorifik kasa/ünite yatırımları için finansal kiralama faiz/ kâr payı masraflarına katkı sağlanması.” amaçlanmakta olup, desteğe başvuru kosgeb.gov.tr internet adresi üzerinden yapılabilmektedir.

*Destek programından yararlanılabilmesi için işletmenin; toptancı hallerinde faaliyet gösteren tüccar, komisyoncu meslek mensupları, sebze ve meyve taşımacılığı yapan işletmeler ile bu alanda faaliyet gösteren lojistik firma olması gerekir.

Program detayları, uygulama yönetmelikleri ve başvuru alanına aşaıdaki link üzerinden erişim sağlayabilirsiniz.

https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/8017/sebze-ve-meyve-soguk-zincir-finansal-kiralama-destek-programi

Destek programının süresi, destek üst limit ve oranı

(1) Destek programının süresi işletme için üç yıldır.

(2) Destek programı kapsamında desteğe konu finansal kiralamanın, azami ilk 6 ayı ödemesiz dönem

olmak üzere vadesi azami 36 aydır.

(3) Destek programı kapsamında finansal kiralama faiz/kâr payı masrafları için işletmeye geri

ödemesiz olarak 750.000 (yediyüzellibin) TL’ye kadar destek sağlanır.

(4) Soğuk hava ünitesi için destek üst limiti 150.000 (yüzellibin) TL’dir

(5) Destek programı kapsamında işletmeye sağlanacak destek oranı, azami 10 destek puan oranıdır.

(6) Destek programı kapsamında işletmenin azami 1 (bir) adet soğuk hava ünitesi ve/veya azami 10

(on) adet soğutucu frigorifik kasa/ünite finansal kiralamaları desteklenir.

Program kapsamında desteklenecek sektörlere ilişkin ana faaliyet kodları aşağıda belirtilmiştir.

46.17.02 Yaş sebze ve meyvelerin bir ücret ve sözleşmeye dayalı olarak toptan satışını yapan aracılar (kabzımallık ve aracı üretici birlikleri dahil)*

46.31.01 - Fındık, antep fıstığı, yer fıstığı ve ceviz toptan ticareti (kavrulmuş olanlar hariç)

46.31.02 - Taze incir ve üzüm toptan ticareti

46.31.03 - Narenciye toptan ticareti

46.31.04 - Diğer taze meyve sebze toptan ticareti (patates dahil)

46.31.05 - Zeytin (işlenmiş veya işlenmemiş) toptan ticareti

46.31.06 - Kültür mantarı toptan ticareti

49.41.01 Karayolu ile şehir içi yük taşımacılığı (gıda, sıvı, kuru yük, vb.) (gaz ve petrol ürünleri hariç)

49.41.02 Kara yolu ile şehirler arası yük taşımacılığı (gıda, sıvı, kuru yük, vb.) (gaz ve petrol ürünleri hariç)

49.41.03 Kara yolu ile uluslararası yük taşımacılığı (gıda, sıvı, kuru yük, vb.) (gaz ve petrol ürünleri hariç)