MUAFİYET KAPSAMINDA BULUNAN BURHANİYE TİCARET ODASI ÜYELERİ İÇİN İZİN BELGESİ VE DETAYLI BİLGİ

Sayın Üyemiz,

T.C İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 14/04/2021 tarih E­89780865­-153-­6638 Sayılı Kısmi Kapanma Tedbirleri genelgeleri çerçevesinde hafta sonu (sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında) istisna kapsamında olan ve faaliyetlerini sürdürecek olan firmalarımızın;

Genelgeler ile belirlenmiş olan sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf yerler ve kişiler listesinde yer alan işletmelerin Sokağa Çıkma Kısıtlaması uygulanacak saatlerde çalışacak personeli için; işletme antetli kağıdına izin belgesi düzenlenmesi gerekmektedir.

Firma sahiplerinin faaliyet belgesi, Vergi Levhası, Ticaret Sicil Gazetesi vb. destekleyici belgeleri Yanlarında bulundurmaları,

Personelleri için ise İzin belgesinin ekine, faaliyet belgesi, Vergi Levhası, SGK Hizmet Dökümü vb. destekleyici belgelerin eklenmesinde fayda görülmektedir.

Odamızca herhangi bir onay sürecine gerek bulunmamaktadır.

EK 1: İzin Belgesi
EK 2: Kısmi Kapanma Tedbirleri Genelgesi
EK 3: Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi