MUAFİYET KAPSAMINDA BULUNAN BURHANİYE TİCARET ODASI ÜYELERİ İÇİN İZİN BELGESİ VE DETAYLI BİLGİ

Sayın Üyemiz

26.04.2021 tarihinde toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda; hali hazırda uygulanmakta olan kısmi kapanma tedbirlerine yeni önlemler eklenerek tam kapanma dönemine geçilecektir. 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sürecek olan tam kapanma döneminde ülke genelini kapsayacak şekilde ekteki tedbirlerin alınması gerektiği değerlendirilmiştir.

Tam kapanma döneminde 14.04.2021 tarih ve 6638 sayılı Genelgede belirtilen tedbirlere ilave olarak; ekteki Tam Kapanma Tedbirleri İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanmıştır.

T.C İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün Tam Kapanma Tedbirleri genelgeleri çerçevesinde sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında istisna kapsamında olan ve faaliyetlerini sürdürecek olan firmalarımızın;

Genelgeler ile belirlenmiş olan sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf yerler ve kişiler listesinde yer alan işletmelerin Sokağa Çıkma Kısıtlaması uygulanacak saatlerde çalışacak personeli için; işletme antetli kağıdına izin belgesi düzenlenmesi gerekmektedir.

Firma sahiplerinin faaliyet belgesi, Vergi Levhası, Ticaret Sicil Gazetesi vb. destekleyici belgeleri Yanlarında bulundurmaları,

Personelleri için ise İzin belgesinin ekine, faaliyet belgesi, Vergi Levhası, SGK Hizmet Dökümü vb. destekleyici belgelerin eklenmesinde fayda görülmektedir.

Odamızca herhangi bir onay sürecine gerek bulunmamaktadır.

Firmalarımızca düzenlenecek belge örneği, Tam Kapanma Tedbirleri Genelgesi ve Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi aşağıda sunulmaktadır.

EK 1: İzin Belgesi

EK 2: Tam Kapanma Tedbirleri Genelgesi ve Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi

Saygılarımızla,

ÖNEMLİ NOT :

Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanması toplumun temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla genelgelerde belirtilen yerler ve kişilerin kısıtlamadan muaf tutulmaktadır.

Muafiyetin, amaç dışı veya müsaade edilen faaliyet alanını ihlal eder şekilde kullanımının tespiti halinde, kolluk güçlerince yasal işlem uygulanmasını engellemez.