YILLIK İŞLETME CETVELİ

Sanayi Sicil Bilgi Sistemine kayıtlı Sayın Üyelerimizin dikkatine;

Tüm Dünyayı derinden etkilediği gibi Ülkemizi de etkisi altına alan Covid-19 salgını ile hepimiz mücadele ediyoruz. Başta ülkemiz olmak üzere tüm insanlığın bu sıkıntılı günlerden en kısa sürede ve en az zararla kurtulması en büyük duamız. Ülkemiz genelinde gerek Kurumlar ve gerek birey olarak bu

konuda hepimiz maddi-manevi büyük bir çaba ve sosyal fedakarlık içerisinde mücadele ederken, diğer

yandan da devam eden hayati süreçlerin de yerine getirilmesi gerekmektedir.

Malumlarınız üzere; 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu'nun 5. maddesi gereğince, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı siciline kayıtlı sanayi işletmeleri bir senelik faaliyetlerinin, takip eden yılın ilk dört ayı içerisinde (01.Ocak - 30.Nisan) Sanayi Sicil Bilgi Sistemine işlenmesini sağlamakla yükümlüdürler. Bu itibarla, sistemine kayıtlı bulunan sanayi işletmelerinin, 2020 yılı YILLIK İŞLETME CETVELLERİNİ 30 Nisan 2021 tarihine kadar elektronik ortamda https://sanayisicil.sanayi.gov.tr adresinden Sanayi Sicil Bilgi Sistemine işlenmesini temin etmeleri gerekmektedir. Bu konu ile ilgili olarak, Balıkesir İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğüne herhangi bir erteleme bilgisi gelmemiştir.

Sanayi Sicil Bilgi Sistemine girişler artık e-devlet şifresi ile gerçekleştirilmekte olup, sistemden kaynaklanabilecek elektronik ortam arızaları, mali müşavir veya muhasebecilerin iş yoğunluğu vb. sebeplerle yaşanabilecek olası gecikmeleri göz önüne alarak, Yıllık İşletme Cetveli girişlerinin Nisan ayı sonlarına bırakılmadan eksiksiz gerçekleştirilmesi ve “İl Müdürlüğüne Gönder” butonunun tıklanarak gönderim işleminin tamamlanması çok büyük önem taşımaktadır

Sanayi Sicil Bilgi Sistemine kayıtlı işletmelerimizin, söz konusu yükümlülüğünü yasal süresi içinde gerçekleştirmeniz cezai yaptırıma uğramamanız önem arz etmektedir.

Bilgilerinize sunulur